Mâm quả cưới Miền Trung bắt buộc có những gì ?

By |2019-12-26T07:31:05+07:00November 19th, 2019|Categories: Mâm Quả|Tags: , , |

Mâm quả cưới ở miền Trung cần có những gì ? Theo phong tục cưới hỏi Việt Nam, các cặp đôi cần thực hiện nghi lễ để bày tỏ lòng thành của gia đình chú rể đối với gia đình cô dâu. Và đây được coi như phần việc quan trọng nhất, khi nhà trai sẽ [...]